Uanset om du har en webshop, en informationshjemmeside til virksomheden eller en mere omfattende hjemmeside, så er en hurtig hjemmeside en nødvendighed. Hvis din hjemmeside er langsom, risikerer du at de besøgende går væk fra siden og finder informationen eller handler varerne et andet sted end på din webshop. Det er derfor win-win for både din dig og de besøgende, når hjemmesiden hastighedsoptimeres. Du kan opnå en bedre konvertering samtidig med at der med den rigtige hastighedsoptimering bruges mindre ressourcer på serveren, som i sidste ende kan give besparelser på webhostingen, fordi der ikke bruges lige så megen trafik eller serverkraft til at levere hjemmesiden.

Tjek hastigheden på din hjemmeside og find flaskehalsen

For at få en forståelse af, om din hjemmeside er hurtig eller langsom, er det første skridt at analysere den gennem eksempelvis Google PageSpeed eller Pingdom Website Speed Test. Fordelen ved Google PageSpeed er, at den også analyser hvad der bør optimeres i forhold til både mobile enheder (tablet, smartphone o. lign.) og stationære enheder (bærbare, stationær computer o. lign.). På baggrund af det, er det muligt at se, om hjemmesidens indhold samtidig er mobiloptimeret.

Husk på at det ikke kun er forsiden af hjemmesiden, som bør analyseres for hastigheden. Undersider bruger ofte andre moduler/plugins og derfor kan enkelte sider på hjemmesiden godt være langsomme, selvom forsiden er hurtig.

Google PageSpeed

Du indtaster blot din hjemmesides adresse på Google PageSpeed, og nogen sekunder senere har du nogle konkrete anbefalinger til, hvad der bør gøres for at din hjemmeside bliver hurtigere. Anbefalingerne er opdelt i kategorier, baseret på hvor stor en forskel, de vil gøre for hjemmesidens hastighed - og anbefalingerne gives for hhv. mobile og stationære enheder. Anbefalingerne under det røde udråbstegn er de optimeringer, der vil have størst indflydelse på hastigheden og ved at løse dem vil hjemmesiden blive markant hurtigere.

Der gives samtidig en dyberegående information om, hvad den enkelte anbefaling indbefatter og hvordan den implementeres, hvis der trykkes på "Vis, hvordan problemet løses".

Typiske hastighedssyndere for hjemmesider

Nedenfor giver jeg metoder til, hvordan de typiske hastighedssyndere kan løses, hvis du har en hjemmeside opbygget i Joomla 3.x.

Billedoptimering

En af de store syndere for hastigheden på hjemmesiden er billeder og grafik. Ved at skalere billederne til den størrelse, de anvendes i, er der både hastighed at hente. Billedet kommer til at fylde mindre og derfor skal de besøgende også hente mindre data ned, hvilket betyder at det også vil gå hurtigere at indlæse hjemmesiden. Efter billedet er skaleret til den nødvendige størrelse, er der mulighed for at komprimere billedet yderligere og optimere det i forhold til web. Her kan Yahoo SmushIt nemt anvendes ved at uploade billederne og køre dem gennem deres billedoptimering.

Cache

Hver gang hjemmesiden indlæses, hentes billeder, css og java filer ned, hvilket naturligvis tager tid. Ved at aktivere cache på hjemmesiden, gives der mulighed for at browseren kan cache (gemme) en lokal kopi af de statiske elementer såsom billeder og HTML-koden, som vises på hjemmesiden. Det er derfor ikke nødvendigt at hente alle filerne, hver gang hjemmesiden besøges og siden vil derfor indlæses hurtigere. Samtidig har serveren lavet en cache af hjemmesiden, hvorved koden ikke skal køres i samme omfang. Her skal der dog huskes på, at hvis hjemmesiden opdateres, kan det være nødvendigt at rydde cachen, så serverens cache opdateres.

Aktiveringen af cache foregår under System -> Global configuration -> System. Her kan der vælges mellem ”Conservative caching” og ”progressive caching”, hvor forskellen kan sættes op ved at conservative caching giver enhver besøgende det samme indhold og progressive caching derimod cacher indholdet for hver bruger. Typisk vil det være pasende at anvende conservative caching hvis der haves en side, der jævnligt opdateres med nyt indhold og omvendt for progressive caching.

For at tillade browseren at cache indholdet, aktiveres det under: Extensions -> Plugin Manager. Her findes ”System - Page cache”, og under pluginet er det muligt at aktivere browser cache. Husk at aktivere pluginet, system - page cache, hvis ikke den i forvejen er det.

Komprimmering

Ved at komprimere indholdet inden det sendes til den besøgendes enhed, reduceres mængden af data der skal overføres, fordi filernes (billeder, css m.m.) størrelse kan reduceres med op til 70%. Dette kan opnås ved at anvende gzip komprimmering, som findes under System -> Global configuration -> Server.

Det er samtidig muligt at teste om hjemmesiden er komprimmeret gennem http://checkgzipcompression.com/, hvor det også er muligt at se, hvor meget komprimeringen har reduceret størrelsen på hjemmesiden.

Overvej de nødvendige plugins/moduler

Endnu en hastighedssynder, som ofte er overset, er brugen af mange plugins eller moduler. Hvert plugin eller modul tilføjer funktioner på hjemmesiden, men det betyder også at serveren bag belastes hårdere, fordi der er mere indhold som skal serveres. Overvej derfor, om alle plugins eller moduler er nødvendige, eller om de i bedste fald, kan samles, så det med færre plugins er muligt at opnå de samme funktioner.

Hold Joomla opdateret

Sidst men ikke mindst, bør Joomla, og ethvert andet CMS for den sag skyld, opdateres når der kommer en ny version. De nye versioner retter fejl, forbedrer sikkerhed og samtidig optimeres koden undervejs, så hjemmesiden bliver hurtigere alene gennem opdateringen.

Det samme gør sig gældende for de installerede plugins og moduler. Forældede plugins der ikke længere opdateres, kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko, men de kan også sløve hastigheden.

Husk dog at opdatere på en testserver og teste opdateringerne, så du ikke risikerer at din hjemmeside ikke længere virker.

Brug for hjælp til hastighedsoptimering?

Hvis du har brug for hjælp til at implementere ovenstående ændringer på din hjemmeside, eller hvis den stadig hænger i bremsen efter du har fulgt ovenstående anbefalinger, så hjælper jeg gerne med hastighedsoptimeringen. Send bare en mail og så finder vi løsningen på dine hastighedsproblemer.